пятница, 30 января 2015 г.

Нові надходження. Частина 2

Майкл (Михайло Мишкало) Сторожі тротуару / Майкл. – К.:Комора, 2013. – 148 с.

Мицик Ю.А. Історія: Кваліфікаційні та курсові роботи і реферати: Поради студентів щодо написання і захисту / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.М. Зубко. – 2-вид. – К.: Дельта, 2006. – 40 с.

Мильштейн А.М. Пиноктико: Роман / Александр Мильштейн. – Х.: Формат, 2008. – 256 с.

Ноздрина Л.Ф. Записки краеведа: К 185-летию основания г. Бердянска / Л.Ф. Ноздрина; Берд. Краеведч. Музей. – Бердянск-Запорожье: Дикое Поле, 2012. – 380 с.: ил.

Ноздрина Л.Ф. Песенный фольклор болгар Приазовья=Песенният фолклор на българите от Приазовието / Л.Ф. Нозрина. – Бердянск: Мелитополь: ИД. Мелитоп. гор. типографии, 2014. – 188с.: ил.

Операційний менеджмент: Навч. посібник / Воронкова В.Г. та ін. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 438 с.

Пантелеев В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В. Пантелеев, О. Сніжко. – Х. : Фактор, 2009. – 352 с.


План счетов бухгалтерского учета и Инструкция о его применении / сост. А. Руденко. – Х.: Фактор, 2013. – 200 с. – (Б-ка законодательства).

Понеділок М. Казка недосказана моя: Гумористичні образки та новели: Вибране. Том 1/ Микола Понеділок. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 352 с.

Понеділок М. Казка недосказана моя: Гумористичні образки та новели: Вибране. Том 2/ Микола Понеділок. – К.: Видавництво ім.. Олени Теліги, 2003. – 344 с.

Ромовська З.В. Українське цивільне право. Право власності: Академічний курс: Підручник / Зорислава Ромовська. – К.: Правова єдність, ЦУЛ, 2011. – 246 с.

Селецький С.І. Теорія держави і права: Навч. посібник /  С.І. Селецький. – К.: ЦУЛ, 2012. – 246 с.

Сосюра В. Розстріляне безсмертя: Поеми / Володимир Сосюра. – К.: Знання, 2010. – 336с.  – (Класна література).

Типові та примірні документи у сфері господарювання: Договори. Угоди. Контракти. Статути. Положення / уклад. М.Д. Бойко. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.

Україна Конституція. Конституція України: станом на 05 вересня 2011 року / відповідає офіц. текстові. – К.: Алерта: ЦУЛ, 2011. – 96. – (Законодавство України).

Харчук Р.В. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. Посібник / Р.Б. Харчук. – 2-ге вид. – К.: Академія, 2011. – 248 с. – (Альма-матер).

Хромченко В.Г. Цивільна оборона: Навч. посібник / Хромченко В.Г. – К.: Кондор, 2008. – 264 с.: ил.

Читай і знай!: Довідник-практикум з граматики сучасної української мови / Н.Я. Дзюбишина-Мельник та ін. – 2-ге вид. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 198 с.
Комментариев нет:

Отправить комментарий