пятница, 30 января 2015 г.

Нові надходження

Аграрне право: Підручник / За ред.. проф.. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х: Право, 2010. – 296 с.

Бердянськ. Минуле і сучасне: Набір листівок / Автори тексту Л. Ноздріна, Г. Чабан. – Бердянськ: Бердянський краєзнавчий музей, 2011. – 16 лист.

Буковські Ч. Поштамп: Роман / Чарльз Буковські; пер. З англ. – К.: Факт, 2008. – 240 с. – (Перекладено українською).

Васильєва В.В.Фінансовий ринок: Навч. посібник / В.В. Васильєва, О.Р. Васильченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 368 с.

Вовк В.М. Практикум з основ римського приватного права: У схемах та таблицях: Навч.-метод. посібник /В.М. Вовк. – К.: Атіка, 2007. – 188 с.


Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / За ред.. С.Г. серьогіної. – 2-ге вид. – Х.: Право, 2011. – 360 с.

Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД: Навч. посібник / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 204 с.

Земсков А.И. Электронная информация и электронные ресурсы: Публикации и документы, фонды и библиотеки / А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. – М.: ФАИР, 2007. – 528 с.: ил. – (Спец. Издат. Проект для б-к).

Караваев В.А. Приговор инспектора ГАИ можно отемнить: Порядок, процедура, советы  автоадвокатов / Владимир Караваев. – К.: АРИЙ, 2013. – 144 с.

Краснящих А.П. Парк культуры и отдыха : Рассказы / Андрей Краснящих. – Х.: ТЯЖПРОМАВТОМАТИКА, 2008. – 244 с.

Криворучко А.Н. Все друзья: Сборник стихотворений / Александр Криворучко. – Х.: Финарт, 2014. – 174 с.

Культурологія: Навч. посібник / Авт. кол. – К.: Киево-Могилянська академія, 2005. – 320 с.


Культурологія: Навч. посібник /В.В. Павленко та ін. – К.: КНТ, ЦУЛ, 2010. – 224 с.

Комментариев нет:

Отправить комментарий