вторник, 12 марта 2013 г.

Закони які захищають


У сучасному суспільстві укорінилося таке поняття як соціальний захист населення. Глибокі соціальні зміни, нестабільність політичної та економічної ситуацій призвели до збільшення численності та розширення спектру соціально незахищеного населення.
 
Традиційно соціально незахищеними вважаються сім’ї з низьким грошовим прибутком на одного члена сім’ї (частіше за все це багатодітні сім’ї та пенсіонери, які отримують недостатню пенсію), сім’ї, які втратили годувальника; матері-одиначки; інваліди; літні люди; студенти, які живуть на стипендію; безробітні; особи, які постраждали внаслідок стихійного лиха, загалом, люди, які потрапили у складну життєву ситуацію. Всім цим людям необхідна соціальна підтримка та захист з боку держави та суспільства. Соціального захисту також потребують й працездатні громадяни.
 
Сама система соціального захисту в широкому сенсі – це система правових, соціально-економічних і політичних гарантій, що представляють умови для забезпечення засобів існування:
- працездатним громадянам – за рахунок особистого трудового внеску, економічної самостійності та підприємництва;
­- соціально вразливим верствам – за рахунок держави, але не нижче встановленого законом прожиткового мінімуму.
 
Зміст державного управління соціального захисту в Україні визначається:
- правовим регулюванням відносин шляхом прийняття законодавчих актів, рішень державних органів, спрямованих на реалізацію державної політики у цій сфері;
- створенням системи центральних і місцевих органів управління соціальним захистом, визначення його структури і компетенції;
- застосування організаційних та інших засобів щодо удосконалення їх структури і поліпшення організації, підвищення ефективності роботи;
- створенням системи соціальних гарантій захисту прав громадян;
- створенням достатньою мережі державних установ і закладів сфери соціального захисту з урахуванням специфіки того чи іншого регіону;
- створенням спеціальних фондів.
Щоб детальніше ознайомитися з інформацією, що стосується соціального захисту населення, пропонуємо вам переглянути посилання в мережі Інтернет:
Офіційний веб-сайт Пенсійного фонду України
Законодавство України
Законодавство України про соціальний захист дітей війни
Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України
 Суспільство і соціальна політика
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок          Чорнобильської аварії»
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Всеукраїнський юридичний портал
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне    страхування»
 Закон України «Про пенсійне забезпечення»


Пенсійна реформа в Україні
 Закон України «Про зайнятість населення»
 Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»
 Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати»
Державна служба зайнятості України
 Запорізький регіональний центр зайнятості
Центри зайнятості Запорізької області
Правозахисна організація Бердянська «Маю право»
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий